تماس

با استفاده از این سرویس، در زمان‌هایی که خارج از محدوه پوشش شبکه ایرانسل هستید یا تلفن همراهتان خاموش است، تماس‌گیرندگان می‌توانند به سیستم پیام‌گیر صوتی شما متصل شوند و پیامی برای شما بگذارند. 

 کد­ فعال‌سازی #۱*۵*۴*۵۵۵*

کد­ غیرفعال‌سازی #۳*۵*۴*۵۵۵*

شما می‌توانید با شماره  ۷۱۰ تماس بگیرید تا از طریق تلفن همراهتان به پیام‌های گفتاری ضبط شده گوش بدهید.
اطلاعات بیشتر

برای استفاده از سرویس رومینگ باید آن را قبل از سغر فعال کنید. برای فعال‌سازی خدمات رومینگ در سفر موارد زیر را انجام دهید:

  • مطمئن شوید که ایرانسل با کشور مقصد قرارداد رومینگ دارد
  • با شماره‌گیری کد #۱*۱۱۱۱* از سیم‌کارت خود
  • اپلیکیشن ایرانسل‌من  > منوی سمت راست > پرونده > خدمات رومینگ
 

با سرویس میزبان تماس ، مخاطب شما هزینه تماس برقرارشده از سوی شما را به عهده می‌گیرد.

پیش از شماره موردنظر خود کد ۷۰۴ را اضافه کنید.

برای درخواست میزبانی تماس باید کد زیر را شماره‌گیری کنید:                                               

دریافت‌کننده تماس می‌تواند با شماره‌گیری عدد “۱ ” تماس را برقرار کند و هزینه آن را متقبل شود یا با شماره‌گیری عدد “۲” تماس را قطع کند.

 

برای استفاده از این سرویس کد دستوری زیر را شماره‌گیری کنید:

از چپ به راست:

#شماره تلفن ایرانسل دریافت کننده*۱٥۰*

این سرویس برای مشترکان جدید به طور خودکار فعال است.

فعال‌سازی

کد فعال‌سازی ۲#*۵۵۵*۴*۵* 

غیرفعال‌سازی

کد غیرفعال‌سازی ۳#*۵۵۵*۴*۵*

این سرویس برای مشترکان جدید به طور خودکار فعال است.

فعال‌سازی

کد فعال‌سازی ۲#*۵۵۵*۴*۵* 

غیرفعال‌سازی

کد غیرفعال‌سازی  ۳#*۵۵۵*۴*۵*